Trygg advokatbistand

ved fast eiendom og andre forhold

Den som søker rett – får rett

Har du en krevende sak og trenger tett oppfølging – Velkommen til Legalconsult Advokat. Vi er den juridiske rådgiveren, sparringspartneren og problemløseren du trenger på ditt lag. Sammen finner vi den beste løsningen for din sak.

Vi fokuserer på å skape gode relasjoner med våre kunder. Med gode relasjoner skapes også et godt tillitsforhold. Gjennom tillit, samarbeid og god oppfølging skaper dette merverdi for våre kunder. Hos Legalconsult Advokat vil du få en dynamikk og langsiktighet i relasjonen som vil gi gode sluttresultater for din sak. Vi bistår i saker innenfor sentrale deler av forretnings- og privatjuss.

SALG AV EIENDOM OG ADVOKAT

Vi gir deg trygg advokatbistand ved fast eiendom og andre forhold. Salg av eiendom og advokat? Les mer om fast eiendom og boligoppgjør.

TRYGG ADVOKATBISTAND

Ta kontakt med advokat Elling André Lillefuhr for en nærmere analyse av hva vi kan gjøre for deg eller din virksomhet.