Vindmøllekraft rett i sluken sammen med helsefarlig vann – Byggejuks – Hva gjør myndighetene?

Etter smitte av ecolibakterier i Askøy er det i media krevd at stat og kommune må ha fullt fokus på trygt forbruksvann, uten forurensing. Generelt leverer vannverkene vann med meget god kvalitet og lavt bakterieinnhold. Dette innlegget er et varsel om at juks i byggebransjen gir både energisløsing og helsefarlig vann uten at det reageres. […]

Read More

SVAR PÅ ADRESSA- ARTIKKEL OM ROT MED SAKER OG SALÆR

ET SALIG ROT MED SAKER OG SALÆRER – EN KORRIGERING PÅ SIN PLASS ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­           (senest oppdatert 20.8. 2019) Legalconsult advokat gir med dette kommentar på et avisoppslag i Adresseavisen den 26.2.19 som også finnes på Adressa.no.  Adresseavisen (AA)har gitt en presisering 1.3. 2019 på nettutgave. I. Adresseavisen vil bli innklaget til PFU for grovt misvisende […]

Read More

BISTAND SAMEIER, BORETTSLAG, SEKSJONSEIERE OG KJØPERE VED PROSJEKTSALG ELLER KJØP AV NY BOLIG, LEILIGHET ETTER BUSTADOPPFØRINGSLOVA

Legalconsult og advokat Lillefuhr bistår boligkjøpere og sameier eller borettslag. Legalconsult har lang erfaring med advokatbistand ved feil og mangler etter bustadoppføringslova og har før en rekke søksmål med lagmannsrettsdommer med positivt utfall for forbrukerne. Noen saker løses også uten søksmål. Legalconsult gir råd og veiledning også før stiftelse av sameier og ved overtakelser. Vår […]

Read More

NY LAGMANNSRETTSDOM OM PARKERINGSBREDDER OG DIMENSJONER

Legalconsult ved advokat Lillefuhr har ført søksmål for 67 seksjoner om parkeringsbredder og dimensjoner manøvreringsfelt/kjørebane. Frostating lagmannsrett avsa dom 12.5.2017 som får en viss betydning da den fastsetter at det er minimumskrav, noe byggesaksmyndigheten i Trondheim kommune har avvist i 2015 og derfor ikke har foretatt ulovlighetsoppfølging. Dommen vil derfor bli retningsgivende mht at forbrukerkjøpere […]

Read More

JUNGELRÅD FOR SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG VED OVERTAKELSE AV LEILIGHETER OG FELLESOMRÅDER, FELLESAREALER, PARKERING, GARASJER MV.

TVISTER RUNDT FEIL OG MANGLER VED SALG TIL FORBRUKERE I SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG KAN FREMSTÅ SOM EN JUNGEL OG DET ER VIKTIG Å TA FORHOLDSREGLER. DET ER MANGE VARIANTER AV ULIK OPPTREDEN FRA UTBYGGER/SELGER SOM KAN MEDFØRE AT SAMEIER, BORETTSLAG OG LEILIGHETSEIERE SOM FORBRUKERE BLIR FRALURT VIKTIGE POSISJONER, AVKLARING AV FEIL OG MANGLER OG MEDFØRER […]

Read More

FOR SMALE OG SMÅ PARKERINGSPLASSER?

Legalconsult advokat har for tiden flere saker som går på dimensjonering av p-plasser (bredde, dybde, kjørebane/ manøvreringsareal) En sak står for retten. Generelt sett er vårt inntrykk at en rekke utbyggere har vært lemfeldig med de aktuelle standarder og kravene som tekniske forskrifter i mange år har satt til at det skal fungere og være brukbart. Utbyggeres […]

Read More

Kjøp av nyoppført bolig – ettårsbefaring og reklamasjonsfrister

Ved kjøp av nyoppført bolig kan kjøper og selger/entreprenør kreve at det avholdes en befaring ett år etter overtagelse. Dette er for å gå gjennom boligen for å avdekke om det har oppstått feil og mangler etter overtagelsen. Ved nyoppførte boliger kan det oppstå feil og skader for eksempel som følge av at bygget “setter seg” eller andre feil som oppdages ved bruk av boligen. Det er viktig å være oppmerksom på at krav på feil og skader kan gå tapt før ett årsbefaringen dersom oppdagede feil og mangler ikke er reklamert rettidig. Rettighetene fremgår av bustadoppføringsloven som gir forbrukerne et forholdsvis sterkt vern.

Read More

Hvilken kvalitet kan du forvente ved kjøp av nyoppført bolig?

Når man kjøper ny bolig kan man normalt forvente at denne er i god stand. Hva som er “god stand” avhenger av en rekke forhold. Som regel oppdages en rekke større eller mindre feil og mangler. Store feil og mangler er selger/entreprenør som regel ansvarlig for. Derimot vil små feil ofte aktualisere et spørsmål om selger/entreprenør kan holdes ansvarlig. Med en rekke av små feil oppstår også et spørsmål om hva en kan forvente av kvalitet på den nyoppførte boligen. Et råd er å engasjere egen takstkyndig i rimelig tid og advokat etter at det er konstatert uenighet.

Read More