TRYGG ADVOKATBISTAND

ved fast eiendom og andre forhold

Salg av eiendom og advokatoppgjør

Oppgjørfasteiendom – Husmegling og advokatoppgjør

Har du funnet en kjøper? Advokat Lillefuhr er godkjent av Finanstilsynet og Legalconsult utfører oppgjør over hele Norge ved salg av eiendom raskt og effektivt. For priser, se nedenfor. Ikke funnet kjøper?  – Du kan selge huset sjøl effektivt via FINN.no til lave kostnader. For nærmere tips om salg sjøl – se    forbrukerrådets veiledning – www.forbrukerradet.no

Behov for bistand ved vurdering av boligkjøp og budgivning ? – Kjøp av ny leilighet iht bustadoppføringslova?  – spør oss – vi har lang erfaring og kan gi deg god hjelp for å kvalitetssikre din handel.

 

Selg bolig selv uten bruk av megler 

Det er rimelig og trygt å bruke advokat for oppgjør når du vil selge eiendom uten å bruke eiendomsmegler. Har dere funnet kjøper til eiendommen, kontakt oss og Legalconsult gjennomfører handelen trygt og sikkert. Legalconsult utfører oppgjørsoppdrag ved advokat mellom selger og kjøper. Vi sørger for kontrakt og bistår deg i hele veien. Vi hjelper deg med kontrakt, tinglysing, pantedokumenter, forsikring utbetaling av banklån m.v. Egen ansvarsforsikring gjør dette særlig trygt. Vi kaller det oppgjørskonsult – og kan bistå deg i hele prosessen.

 

Selg selv – Skal du begynne en salgsprosess og ikke har funnet kjøper?

Følg forbrukerrådets veiledning på http://www.forbrukerradet.no – noe som hjelper deg til å spare penger på en trygg måte. Her får du god veiledning fra A til Å. Legalconsult hjelper deg med kontrakt, utstedelse av skjøte m.v. og gjennomfører oppgjøret slik at du kan være trygg på at handelen blir gjennomført på en korrekt måte og du får et billig boligoppgjør .

Vi hjelper deg med kontrakt, tinglysing, pantedokumenter, forsikring utbetaling av banklån m.v. Egen ansvarsforsikring gjør dette særlig trygt. Langvarig advokatpraksis innen boligforhold gjør at både selger og kjøper vil få nødvendig råd og veiledning ved behov. Ved advokatoppgjør skal begge parter ivaretas.

 

Pris og kostnader ved boligoppgjør / husmegling

For bistand til forbrukere om advokatoppgjør avtales en fast pris. Evt. gebyrer til det offentlige kommer i tillegg. Vår pris i forbrukerforhold er kr. 13 000,- inkl. mva. for salg av ordinære boligeiendommer. I tillegg kommer følgende utgifter:Ansvarsforsikring for advokatkontoret kr. 200,- + 0,6 promille av kjøpesummen (600,- per 1 mill)Tinglysing av sikkerhetsdokument (pantedokument med urådighet p.t. kr. 550,- (i borettslag kr. 450,-). Grunnboksutskrift (1/5R) kr. 226,-

For andre typer salg eller innen familie m.v. vil bli gitt pristilbud ut fra den konkete sak.

I særlige tilfeller kommer tillegg for upåregnelige utgifter som følge av eventuelle spesielle forhold ved salgsobjektet som medfører ekstra arbeid. Ved ekstraordinært arbeid som følge av uavklarte rettighetsforhold eller avlysing av utleggsforretninger m.v. vil det på forhånd bli tatt kontakt og gjort avtale om eventuelle tilleggskostnader i de tilfeller det skulle være aktuelt.

 

Oppgjør fast eiendom via Legalconsult Advokat AS innebærer normalt:

Innhenting av opplysninger fra grunnboka og avklare selgers og kjøpers avtale om og forutsetninger ved kjøpet

Skriving av skjøte og kjøpekontrakt, nødvendige pantedokumenter m.v. Forestå tinglysing

Gjennomføring av kontraktsmøte og et trygt oppgjør av kjøpesum fra kjøper til selger via egen klientkonto i samråd med kjøpers bank

Personlig oppfølging og veiledning til selger og kjøper via telefon-/brev-/e-postsupport gjennom prosessen m.m.

Gjennomføring av eierskiftet overfor borettslag, eierseksjonssameie, m.v.

Juridisk rådgivning overfor selger/kjøper hvor nødvendig mht transaksjonsform, avklaring av bruksretter m.v.

Ansvarlig advokat vil overvåke de oppgaver som følger med eiendomsmegling og advokatoppgjør. Vi kan kontaktes for nærmere informasjon på  lillefuhr@legalconsult.no eller per telefon:  90 65 28 28 (Lillefuhr) eller post@legalconsult.no.

 

Boligoppgjør og eiendomsmegling? Kontakt oss!

Salg av eiendom og advokat? Vel møtt til en uforpliktende samtale om bistand ved salg av fast eiendom. Kontakt oss.