Ekspertise og erfaring

Vi mener at man blir best i det man gjør mest. Vi behandler derfor ikke alle juridiske fagområder. Like fullt tar vi saker innenfor sentrale deler av forretnings- og privatjuss.

Som advokater arbeider vi for å “fremme rett, og hindre urett”. Vi legger stor vekt på vårt samfunnsansvar og tilpasser våre priser etter saken og kundens behov. Vi tar også Pro Bono saker i spesielle situasjoner.

Vi behandler saker innenfor disse segmentene av forretnings- og privatjuss:

 

Arbeidsliv – arbeidsrett, selskapsrett, restrukturering og insolvens, kontraktsrett, forsikringsrett, tvangsinndrivelse og inkasso.

Eiendom – boligrett, plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, husleie, kjøp og salg av eiendom, kontraktsrett

Eiendomssalg- og eiendomsmegling

Erstatning erstatning, forsikring, personskade

Teknologi – patent-varemerke- og designrett, personvern, opphavsrett, markedsføringsrett

Privatjuss Utlendings- og asylrett – Familie- og arverett – avtale- og kjøpsrett, forbrukerrett,