Advokater som andre er best i det man gjør mest. Vi behandler derfor ikke alle juridiske fagområder. Like fullt tar vi saker innenfor sentrale deler av forretningsus, privatrett og offentlig rett.

Som advokater arbeider vi for å “fremme rett, og hindre urett”. Vi legger stor vekt på vårt samfunnsansvar og tilpasser våre priser etter saken og kundens behov. Vi tar også Pro Bono saker i spesielle situasjoner.

Vi behandler saker innenfor disse segmentene av forretnings- og privatjuss:

Eiendom – feil og mangler ved boligkjøp, byggesaker og reguleringssaker, fast eiendoms rettsforhold, tingsrett, entreprise, håndverkertjenester, kjøp , kontraktsrett, sameier og borettslag, husleieforhold

Eiendomssalg- Bistand ved behov

Arbeidsliv – arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, forsikringsrett,

Erstatning erstatning for profesjonsutøvere, eiendomsmeglere, takstkyndige, advokater m.v. forsikring,

Teknologi – patent-varemerke- og designrett, personvern, opphavsrett, markedsføringsrett

Privatjuss  Familie- og arverett – Ektepakter, testament, avtale- og kjøpsrett, forbrukerrett,