AKTUELT FRA LEGALCONSULT


Parkeringsplasser prosjektert etter mars 2015 skal bygges slik at de bør være 2,50 meter brede og oppfylle krav til universell utforming (kan brukes av tilnærmet alle) Allikevel bygger en rekke store boligprodusenter p-plasser med 2,40 – gjerne med søyler helt inntil – Under minimum anbefaling fra SINTEF og Statens Vegvesen for døråpning, for manøvreringsareal m.v.

Mange kommunene overser ( 2015 – 2022) i byggesaker underdimensjonerte p-plasser som ikke sikrer rømming og evakuering ut av bil og fra bil til fellesområde, iht tekniske forskrifter.

Hva kan du gjøre som forbruker?

Det kan klages på byggetillatelser i prosjekt du har kjøpt bolig

Det kan kreves tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Det kan klages på ferdigattest

Alt dette er vanskelig og det er kun få eksemplar på at det har ført frem. Det siste året viser et klimaskifte, bl.a. i Trondheim.

I markedsføringen opplyses at 2,4 meter plasser fungerer fint for en bil dimensjonert i 1998 ( 1,80 meter). Dette er ikke forsøkt bevist av utbyggerne – slik som både tekniske forskrifter og markedsføringsloven krever dokumentasjon på. I en rekke Salgsoppgaver fra bl.a. OBOS Og Skanska er det vist til en «uheldig» tegning fra Direktoratet (DIBK) i 2019 med 2,4 m plasser (vel å merke hadde ikke DIBK’s tegning noen hindrende søyler). Den er nå fjernet (sept. 2020) fra DIBK’s hjemmeside pga at det har vært en del «misforståelser»

https://dibk.no/byggtekniske-omrader/prosjekteringsverktoy-for-tilgjengelig-bolig-etter-tek17/

Allikevel har ikke Markedsrådet ansett det å være i strid med markedsføringsloven i sak som Legalconsult fremmet i 2020. I 2021 vil ikke Forbrukertilsynet prioritere denne type saker – og viser til en nedsatt komité i Norsk Standard med representanter for Boligprodusentenes forening, Forbrukermyndighetene m.fl. som tydeligvis skal etterprøve SINTEF og Statens Vegvesen. At DIBK har hevdet at de ikke forsøkte å prosjektere – at det er arkitektens eget ansvar – hvis denne ikke følger SINTEFanvisninger – hjelper ikke. I mellomtiden annonserer OBOS 2,4 m-plasser både på Ulven i Oslo på Sentrumgården i Hamar og i Leangenbukta i Trondheim som fullt ut fungerende.

Som forbrukerkjøper kan du:

Gjøre en vurdering om gravide, barn, babyer, eldre mennesker kommer inn og ut av en moderne parkert bil når naboer har parkert – om dette er boligen for din familie

Ta forbehold i bud om at p-plassen fungerer for din bil

Ta takstkyndig bistand ved overtakelse og sjekk om lovnadene holder

Gjøre en rask vurdering og reklamer (stille krav om retting eller prisavslag) om nødvendig

Domstolene har dessverre i liten utstrekning ansett prosjektering og bygging av p-plasser som avviker fra SINTEF å være så dårlig – at forbruker slipper å reklamere. I ny lagmannsrettsdom 2021 er imidlertid SINTEFs anbefalinger ansett å være svært viktig. I dom 2020 er også ansett at forbrukereboliger på visse områder må kreves å ha bedre løsninger enn minimum etter TEK. Om det gjelder p-plasser er ikke avklart.

Trondheim by har i kommuneplan stilt krav om 2,75 meter p-plasser ved søyle. Stor byggeaktørs svar på de i 2022 er å påstå at det ikke er et gyldig krav. Motstanden mot å bygge riktig er stor.

Legalconsult ved advokat Lillefuhr har lang fartstid med feil og mangler ved Parkeringsplasser og har per mai 2022 en rekke boligsameier som klienter, over store deler av Norge . Vi gir kostnadsfri konsultasjon mht om det er grunnlag for reklamasjon.

TRYGG ADVOKATBISTAND

Ved fast eiendom og andre forhold

Tåkelagt skoglandskap

VI SKAPER VERDI FOR VÅRE KUNDER

Vårt mål er at du når ditt

/

Referansesaker:

 • Protector utbetalte 0,9 mill i prisavslag til Legalconsults kunde etter alvorlig informasjonssvikt
  Protector forsikring har valgt å forlike en sak med utbetaling av kr. 900 000,- til Legalconsults og advokat Lillefuhrs kunde i Nordland. Boligen ble solgt for 3,5 mill. Det viser […]
 • Aktuelt

  Parkeringsplasser prosjektert etter mars 2015 skal bygges slik at de bør være 2,50 meter brede og oppfylle krav til universell utforming (kan brukes av tilnærmet alle)Allikevel bygger en rekke store boligprodusenter p-plasser med 2,40 – gjerne med søyler helt inntil – Under minimum anbefaling fra SINTEF og Statens Vegvesen for døråpning for manøvreringsareal

 • Dårlig takstrapport ga snekker rett til prisavslag ved boligkjøp
  Dårlig takstrapport ga snekker rett til prisavslag ved boligkjøp Legalconsult ved advokat Lillefuhr har bistått kjøper i en sak som ble forlikt med 0,25 mill ved rettsmekling i Trøndelag i oktober 2021. Selger hadde selv ufagmessig utført rehabilitering med etterisolering og ny kledning m.v.
 • Vil Høyesterett beskytte boligkjøpere og kvaliteten på norske boligbygg?
  Høyesteretts dom i feb. 2020 forutsetter at alle ansvarsområder må være besatt i byggesaker slik at norske bolig blir bygget i samsvar med forutsetninger og funksjonskrav.

Den som søker rett – får rett

LegalConsult og advokat Lillefuhr har spesialisert seg på advokatbistand ved kjøp av ny leilighet eller bolig og feil og mangler, brudd på tekniske forskrifter ved større boligbygg (energikrav, helsefarlig tappevann, krav til vannbåren fjernvarmeanlegg, termisk inneklima m.v. ). Legalconsult og advokat Lillefuhr har hjulpet flest boligkunder i Norge som har kjøpt for smale eller underdimensjonerte parkeringsplasser, gjennom rettssaker, klager på ferdigattest, krav om tilsyn og ulovlighetsoppfølging m.v.  Feil og mangler i sameiebygg og større boligblokker er krevende og trenger god oppfølging av advokat og takstkyndig. Legalconsult har nettverk av dyktige takstkonsulenter.  – Velkommen til Legalconsult Advokat. Vi er den juridiske rådgiveren, sparringspartneren og problemløseren du trenger på ditt lag. Sammen finner vi den beste løsningen for din sak.

Vi fokuserer på å skape gode relasjoner med våre kunder. Med gode relasjoner skapes også et godt tillitsforhold.  Hos Legalconsult Advokat vil du få en dynamikk og langsiktighet i relasjonen som vil gi gode sluttresultater for din sak.

Advokat Lillefuhr og LegalConsults kjerneområde er bygningsjuss, bistand forbrukerkjøpere og sameier/borettslag ved kjøp av nye leiligheter og feil og mangler ved kjøp av bruktboliger. Vi bistår også i saker innenfor sentrale deler av forretnings- og privatjussen med hovedvekt på kontraktsrett, selskapsrettslige forhold. Legalconsult arbeider også en del med profesjonsansvar til takstkyndige og eiendomsmeglere og advokat Lillefuhr har ført en rekke saker i retten på disse områdene, i de tilfeller det ikke har blitt en forhandlingsløsning. Legalconsult bistår også internasjonale klienter innen kontraktsrett, prosedyre i norske domstoler eller voldgiftsdomstol. Vi har veldig fornøyde kunder og er blant annet et av Trondheims best omtalte advokatfirmaer i Google.

SALG AV EIENDOM OG ADVOKAT

Vi gir deg trygg advokatbistand ved fast eiendom og andre forhold. Salg av eiendom og behov for advokat ? kontakt oss.  

TRYGG ADVOKATBISTAND

Ta kontakt med advokat Elling André Lillefuhr for en nærmere analyse av hva vi kan gjøre for deg eller din virksomhet.