Artikler

Aktuelt

Parkeringsplasser prosjektert etter mars 2015 skal bygges slik at de bør være 2,50 meter brede og oppfylle krav til universell utforming (kan brukes av tilnærmet alle)Allikevel bygger en rekke store boligprodusenter p-plasser med 2,40 – gjerne med søyler helt inntil – Under minimum anbefaling fra SINTEF og Statens Vegvesen for døråpning for manøvreringsareal

Dårlig takstrapport ga snekker rett til prisavslag ved boligkjøp

Dårlig takstrapport ga snekker rett til prisavslag ved boligkjøp Legalconsult ved advokat Lillefuhr har bistått kjøper i en sak som ble forlikt med 0,25 mill ved rettsmekling i Trøndelag i oktober 2021. Selger hadde selv ufagmessig utført rehabilitering med etterisolering og ny kledning m.v.

Vil Høyesterett beskytte boligkjøpere og kvaliteten på norske boligbygg?

Høyesteretts dom i feb. 2020 forutsetter at alle ansvarsområder må være besatt i byggesaker slik at norske bolig blir bygget i samsvar med forutsetninger og funksjonskrav.

Status 2021 – Hva er krav til parkeringsplasser ved boligkjøp?

Status 2021 – Hva er krav til parkeringsplasser ved boligkjøp? Advokat Lillefuhr og Legalconsult bistår boligkunder over hele Norge etter å ha ført sak hvor Frostating lagmannsrett dømte i 2017 at det er funksjonskrav til p-plasser. – omtalt i denne artikkelen i sept. 2019.

Vindmøllekraft rett i sluken sammen med helsefarlig vann – Byggejuks – Hva gjør myndighetene?

Vindmøllekraft rett i sluken sammen med helsefarlig vann – Byggejuks – Hva gjør myndighetene? Etter smitte av ecolibakterier i Askøy er det i media krevd at stat og kommune må ha fullt fokus på trygt forbruksvann, uten forurensing.

Bistand sameier, borettslag, seksjonseiere og kjøpere ved prosjektsalg

Bistand sameier, borettslag, seksjonseiere og kjøpere ved prosjektsalg Legalconsult og advokat Lillefuhr bistår boligkjøpere og sameier eller borettslag. Legalconsult har lang erfaring med advokatbistand ved feil og mangler etter bustadoppføringslova og har før en rekke søksmål med lagmannsrettsdommer med positivt utfall for forbrukerne.

Advokat Lillefuhr prosederte nøkkeldom i lagmannsrett om parkeringsbredder og dimensjoner

Ny lagmannsrettsdom om parkeringsbredder og dimensjoner Legalconsult ved advokat Lillefuhr har ført søksmål for 67 seksjoner om parkeringsbredder og dimensjoner manøvreringsfelt/kjørebane. Frostating lagmannsrett avsa dom 12.5.2017 som får en viss betydning da den fastsetter at det er minimumskrav,

Jungelråd for sesksjonssameier og borettslag ved overtakelse av leiligheter mv.

Jungelråd for sesksjonssameier og borettslag ved overtakelse av leiligheter mv. JUNGELRÅD FOR SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG VED OVERTAKELSE AV LEILIGHETER OG FELLESOMRÅDER, FELLESAREALER, PARKERING, GARASJER MV. TVISTER RUNDT FEIL OG MANGLER VED SALG TIL FORBRUKERE I SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG..

Kjøp av nyoppført bolig – ettårsbefaring og reklamasjonsfrister

Ved kjøp av nyoppført bolig kan kjøper og selger/entreprenør kreve at det avholdes en befaring ett år etter overtagelse. Dette er for å gå gjennom boligen for å avdekke om det har oppstått feil og mangler etter overtagelsen. Ved nyoppførte boliger kan det oppstå feil og skader for eksempel som følge av at bygget “setter seg” eller andre feil som oppdages ved bruk av boligen.

Hvilken kvalitet kan du forvente ved kjøp av nyoppført bolig?

Når man kjøper ny bolig kan man normalt forvente at denne er i god stand. Hva som er «god stand» avhenger av en rekke forhold. Som regel oppdages en rekke større eller mindre feil og mangler. Store feil og mangler er selger/entreprenør som regel ansvarlig for. Derimot vil små feil ofte aktualisere et spørsmål om selger/entreprenør kan holdes ansvarlig.