Dårlig takstrapport ga snekker rett til prisavslag ved boligkjøp

Legalconsult ved advokat Lillefuhr har bistått kjøper i en sak som ble forlikt med 0,25 mill ved rettsmekling i Trøndelag i oktober 2021. Selger hadde selv ufagmessig utført rehabilitering med etterisolering og ny kledning m.v. Arbeidet var svært mangelfullt og det var verken vindtetting eller musetetting etablert på ordentlig måte. Claims link nektet utbetaling før rettssak fordi kjøperen selv var snekker og burde ha oppdaget dårlig arbeid samt at det var opplyst om egetarbeid.

Når Claims link aksepterte et forlik med 250 000,- så skyldes det nok at tilstandsrapporten som lå ved salgsoppgaven var meget dårlig. Det ble gitt TG 1 på yttervegger. Hvis takstkyndige hadde bøyd seg ned og tatt en titt under nedkant av kledningen ville årsaken til iskalde gulv og funn av mus på loftet blitt svært synlig. Det hjalp nok at vår klient kunne vise til en erstatningsdom fra Frostating lagmannsrett som Legalconsult fikk pva klient høsten 2017 mot If forsikring pga lignende type uaktsomhet pga slurv ved boligsalgsrapport.

Kjøperen som selv er snekker hadde gjennomgått takstrapporten grundig. Claims Link mente at han som fagmann selv burde ha oppdaget feilene. I praksis ble det tillagt noe vekt ved resultatet da kjøper valgte et forlik fremfor dom i saken, som ville kunne medført noe høyere prisavslag. Pga rettshjelpforsikring ble utgiftene til egen advokat, takstkyndig og tingretten overkommelige.

Saken viser at selv om BSF-selskapene prosederer på at tømrere og andre håndverkere nærmest skal overprøve selgers takstrapport og ikke har beskyttelse om det er opplyst ufaglært egeninnsats, erkjente Claims Link i praksis i denne saken tilstandsrapportens betydning. Det bidro nok partene å komme til enighet at det ble gjennomført meget god rettsmekling av dommeren. Det foregikk per videomøte, som viste seg effektivt og kostnadsbesparende.

Rettsvernet til håndverkere ved boligkjøp blir nok styrket ved kjøp etter 1.1. 2022. Da skal tilstandsrapporter utføres på en enda grundigere måte og kjøper forutsettes etter loven å sette seg grundig inn i den. Opplysningene i rapporten skal legges til grunn for om det er feil eller mangler. Det må bety at selger og BSF-selskaper ikke kan prosedere på at håndtverkere skal ettergå opplysningene og vurderingene i takstrapportene, som det etter nyttår iht forskrift stilles grundige krav til kvaliteten på.