Jungelråd for sesksjonssameier og borettslag ved overtakelse av leiligheter mv.

JUNGELRÅD FOR SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG VED OVERTAKELSE AV LEILIGHETER OG FELLESOMRÅDER, FELLESAREALER, PARKERING, GARASJER MV.

TVISTER RUNDT FEIL OG MANGLER VED SALG TIL FORBRUKERE I SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG KAN FREMSTÅ SOM EN JUNGEL OG DET ER VIKTIG Å TA FORHOLDSREGLER. DET ER MANGE VARIANTER AV ULIK OPPTREDEN FRA UTBYGGER/SELGER SOM KAN MEDFØRE AT SAMEIER, BORETTSLAG OG LEILIGHETSEIERE SOM FORBRUKERE BLIR FRALURT VIKTIGE POSISJONER, AVKLARING AV FEIL OG MANGLER OG MEDFØRER TVISTER OM HVORVIDT REKLAMERT KORREKT. DISSE FORHOLD ER OFTE AVGJØRENDE FOR UTFALL AV TVISTER SENERE. UT FRA VÅR LANGE ERFARING MED DENNE TYPE SAKER GIR VI 10 GENERELLE RÅD:

1. SØRG FOR Å FÅ VALGT STYRE I RIMELIG TID FØR OVERTAKELSER

2. VURDER Å KREV FERDIGATTEST HOS KOMMUNEN FØR OVERTAKELSER

3. TA TAKSTBISTAND – DYKTIGE BOLIGTAKSTKYNDIGE FOR LEILIGHETER

4. INVESTERT I BRUK AV INGENIØRFIRMAER MED BRED KOMPETANSE PÅ ALLE BEREGNINGER OG FELLESFORHOLD / FELLESOMRÅDER – GJERNE FIRMA SOM HAR KOMMUNE/FYLKESKOMMUNE SOM KUNDE. FÅ KOMPETANSE PÅ BYGG/OPPVARMING/ VENTILASJON/ PARKERINGDIMENSJONERING  – DET MESTE.

5. IKKE STOL PÅ TAKSTKYNDIGE SOM UTBYGGER/SELGER STILLER MED – DE HAR EN RELASJON

6. IKKE STOL PÅ VURDERINGER ELLER ANBEFALINGER SOM FORRETNINGSFØRER VALGT AV UTBYGGER/SELGER GIR DEG – DE HAR RELASJON TIL UTBYGGER (NESTE PROSJEKT)

7. KREV PROTOKOLL FRA FERDIGBEFARING/ OVERTAKELSER OG KREV Å FÅ NOTERT REKLAMASJONER FØR SIGNERING

8. SØRG FOR Å REKLAMERE – IKKE BARE KOM MED MISNØYE. KREV OGSÅ UTBEDRING/PRISAVSLAG – REKLAMER SKRIFTLIG.

9. VURDER Å TA ADVOKATBISTAND FOR RÅD RUNDT OVERTAKELSER. MANGE ADVOKATER GIR GRATIS RÅDGIVNING INITIELT I ET KUNDEFORHOLD. VED TVIST HAR DERE FORSIKRINGSDEKNING FOR EGEN ADVOKAT

10. AVKLAR MED UTBYGGER HVA STYRET KAN REKLAMERE PÅ SOM EIER AV BYGG OG FELLESOMRÅDER OG HVA SOM MÅ GJØRES AV DEN ENKELTE SEKSJONSEIEREN

LYKKE TIL !

ADVOKAT ELLING ANDRE LILLEFUHR
LEGALCONSULT ADVOKAT