Eiendom

Legalconsult Advokat AS og advokat Lillefuhr dekker alle de juridiske aspekter ved eiendom. Vi ønsker å bli en god samarbeidspartner og din viktigste rådgiver i saker innen eiendom – både om du ønsker å selge eller kjøpe – eller har et aktuelt problem med din eiendom.

Vi har lang og utstrakt spisskompetanse på juridiske utfordringer knyttet til eiendom og bolig. Dette gir oss en god fleksibilitet til å skape merverdier for våre kunder. Vi er svært opptatt av å følge utviklingen i eiendomsbransjen og vi har god erfaring med å bistå alle type aktører i bransjen. Vår eiendomsrådgivning baseres på oppdatert markedsforståelse og bred kunnskap om markedspraksis.

Eiendomsområdet omfatter mye mer enn bare ren eiendomsjuss. Som rådgiver mener vi at man også må ha utstrakt kunnskap om selskapsrett, skatt- og merverdiavgift, konkurranserett og prosedyre. Vi har god erfaring i disse områdene som vi integrerer i vår rådgivning i eiendomssaker. Dette gjør at vi kan sørge for at våre kunder hele tiden ligger ett trekk i forkant.

Vi dekker advokatbistand ved alle sentrale kommersielle og rettslige temaer om eiendom som omfatter:

 • Kjøp og salg av fast eiendom og andre eiendomstransaksjoner
 • Rådgivning knyttet til eierseksjoner, borettslag og boligaksjeselskaper
 • Plan- og byggesaker, løpende bistand i byggesaksprosesser,
 • Feil og Mangler ved salg av eiendom
 • Parkeringsplasser, underdimensjonerte, ufunksjonelle, krav tilgjengelig bolig
 • Feil fra eiendomsmeglere eller takstsmenn, takstkyndige 
 • Husleie, næringsleie, forhandlinger og kontraktsingåelse av leiekontrakter
 • Tomtefeste, hevd og servitutter
 • Entreprisekontrakter, tvistehåndtering, forhandlinger og kontraktsutforming
 • Forhandlinger, tvisteløsning, rettssaker og voldgift
 • Jordskiftesaker og grensegang
 • Generasjonsskifte/arv av fast eiendom
 • Generelle tvister vedrørende fast eiendom