Erstatning

Legalconsult Advokat AS har solid erfaring og høy kompetanse innenfor alle områder av erstatnings- og forsikringssaker. Vi bistår både private og virksomheter

Erstatnings- og forsikringssaker er langvarige og tunge prosesser. Vi kan tilby målrettet og ressurseffektiv bistand med løpende oppfølgning under saken din. Vi har kunnskapen, entusiasmen og engasjementet som er nødvendig.

Vi er behjelpelige med å ta nødvendige kontakter med forsikringsselskaper og øvrige aktører i din sak.

Vår rådgivning innen erstatning omfatter blant annet: