Advokat Elling André Lillefuhr etablerte Legalconsult advokat AS i 2002. Advokat Lillefuhr har en Master i internasjonal forretningsjus og har tidligere arbeidet i Patentstyret, som dommerfullmektig og hos advokatkontor i Stavanger og kommuneadvokaten i Trondheim før han etablerte egen praksis og etablerte Legalconsult Advokat i 2002. Lillefuhr har vært styreleder i flere oppstartsbedrifter og har vært medeier og fagansvarlig i eiendomsmeglerfirma.
Advokat Lillefuhr arbeider mest med bistand og prosedyre ved boligkjøp og boligbygging, forretningsrelaterte forhold og kontraktsrett. Hovedvekt er på fast eiendoms rettsforhold. Brudd på plan- og bygningsloven og forbrukerkjøperes rettigheter ved kjøp av nyboliger er blitt et spesialfelt.

Lillefuhr behersker engelsk meget godt og tysk relativt bra og bistår internasjonale klienter i enkelte forretningsforhold og kontraktsrett