Immaterialrett og teknologi

Immaterielle rettigheter (IPR) eller åndsrett er en samlebetegnelse for blant annet patent-, varemerke- og designretten, bruksmønster, retten til foretaksnavn, forfatter- og kunstnerretten og fotografiretten. Immaterielle rettigheter utgjør en stadig viktigere del av fundamentet for innovasjon og verdiskaping. Internasjonalisering innen forskning, næringsliv og teknologi gjør at slike rettigheter er under større press enn tidligere. Vi har sterk kompetanse og lang erfaring innenfor disse rettsområdene. Vår kompetanse omfatter også reglene om beskyttelse mot etterligning og illojal konkurranse, samt rammene for lovlige markedsføringstiltak.

Vi kan bistå både offentlige og private kunder med alle typer saker knyttet til:

 • Patentrett
 • Varemerkerett
 • Designrett
 • Opphavsrett
 • Retten til foretaksnavn
 • Forfatter og kunstnerretten
 • Fotografiretten
 • IT-kontrakter
 • Fri Programvare
 • Media
 • E-handel og Internett
 • Markedsføringsrett
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Personvern