Om oss

Advokater som andre er best i det man gjør mest. Vi behandler derfor ikke alle juridiske fagområder. Like fullt tar vi saker innenfor sentrale deler av forretningsus, privatrett og offentlig rett.

Som advokater arbeider vi for å “fremme rett, og hindre urett”. Vi legger stor vekt på vårt samfunnsansvar og tilpasser våre priser etter saken og kundens behov. Vi tar også Pro Bono saker i spesielle situasjoner.

Vi behandler saker innenfor disse segmentene av forretnings- og privatjuss:

Eiendom – feil og mangler ved boligkjøp, byggesaker og reguleringssaker, fast eiendoms rettsforhold, tingsrett, entreprise, håndverkertjenester, kjøp , kontraktsrett, sameier og borettslag, husleieforhold

Eiendomssalg- Bistand ved behov

Arbeidsliv – arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, forsikringsrett,

Erstatning erstatning for profesjonsutøvere, eiendomsmeglere, takstkyndige, advokater m.v. forsikring,

Teknologi – patent-varemerke- og designrett, personvern, opphavsrett, markedsføringsrett

Privatjuss Familie- og arverett – Ektepakter, testament, avtale- og kjøpsrett, forbrukerrett,

Den som søker rett – får rett

LegalConsult og advokat Lillefuhr har spesialisert seg på advokatbistand ved kjøp av ny leilighet eller bolig og feil og mangler, brudd på tekniske forskrifter ved større boligbygg (energikrav, helsefarlig tappevann, krav til vannbåren fjernvarmeanlegg, termisk inneklima m.v. ). Legalconsult og advokat Lillefuhr har hjulpet flest boligkunder i Norge som har kjøpt for smale eller underdimensjonerte parkeringsplasser, gjennom rettssaker, klager på ferdigattest, krav om tilsyn og ulovlighetsoppfølging m.v.  Feil og mangler i sameiebygg og større boligblokker er krevende og trenger god oppfølging av advokat og takstkyndig. Legalconsult har nettverk av dyktige takstkonsulenter.  – Velkommen til Legalconsult Advokat. Vi er den juridiske rådgiveren, sparringspartneren og problemløseren du trenger på ditt lag. Sammen finner vi den beste løsningen for din sak.

Vi fokuserer på å skape gode relasjoner med våre kunder. Med gode relasjoner skapes også et godt tillitsforhold.  Hos Legalconsult Advokat vil du få en dynamikk og langsiktighet i relasjonen som vil gi gode sluttresultater for din sak.

Advokat Lillefuhr og LegalConsults kjerneområde er bygningsjuss, bistand forbrukerkjøpere og sameier/borettslag ved kjøp av nye leiligheter og feil og mangler ved kjøp av bruktboliger. Vi bistår også i saker innenfor sentrale deler av forretnings- og privatjussen med hovedvekt på kontraktsrett, selskapsrettslige forhold. Legalconsult arbeider også en del med profesjonsansvar til takstkyndige og eiendomsmeglere og advokat Lillefuhr har ført en rekke saker i retten på disse områdene, i de tilfeller det ikke har blitt en forhandlingsløsning. Legalconsult bistår også internasjonale klienter innen kontraktsrett, prosedyre i norske domstoler eller voldgiftsdomstol. Vi har veldig fornøyde kunder og er blant annet et av Trondheims best omtalte advokatfirmaer i Google.

SALG AV EIENDOM OG ADVOKAT

Vi gir deg trygg advokatbistand ved fast eiendom og andre forhold. Salg av eiendom og behov for advokat ? kontakt oss.  

TRYGG ADVOKATBISTAND

Ta kontakt med advokat Elling André Lillefuhr for en nærmere analyse av hva vi kan gjøre for deg eller din virksomhet.