Prisinformasjon

Informasjon for forbrukere om beregning av advokatsalær

Vi gir med dette informasjon om våre priser.

I henhold til konkurranseloven av 11.06.93 § 4-1 har Konkurransetilsynet ved forskrift av 28.11.97 fastsatt nærmere regler om prisopplysning overfor forbrukere som søker advokathjelp. Den Norske Advokatforening har med tilslutning fra Konkurransetilsynet anbefalt at det på advokatkontorene er tilgjengelig et skriv som gir informasjon om salærberegningsmåten, samt pris på en del enkle oppdrag.

Ved salærberegning legges det vekt på ulike momenter – så som medgått tid, advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad og betydning, utfall m.v. Det er derfor vanskelig å angi en generell timepris som vil gjelde i alle tilfelle. Det kan variere fra sak til sak.

Vår salærsats vil normalt være mellom kr. 2 100,- og kr. 3 300,- pr. time eks. mva avhengig av sakens vanskelighetsgrad, sakstype og klient. I tillegg kommer merverdiavgift. 

I en del tvister vil forbrukere, sameier og borettslag ha krav på forsikringsdekning for store deler av sine utgifter til advokat.

For enkelte oppdrag gjelder for tiden følgende enhetspriser:

1. Engangskonsultasjon (ca. ½ time) kr. 1280,- eks. mva, kr. 1600,- inkl. mva.

2. Testamenter (med enkle bestemmelser) kr. 2 500,- eks. mva, kr. 3 125,- inkl. mva.
3. Ektepakter (med enkle bestemmelser) kr. 2 500,- eks. mva, kr. 3 125,- inkl. mva.
4. Samboeravtaler (med enkle bestemmelser) kr. 3 200,- eks. mva, kr. 4000,- inkl. mva.
5. Selskapsstiftelser kr. 10 500 eks. mva. 13 125 inkl. mva.

Dersom det ønskes ytterligere opplysninger om salærberegningsmåten og priser, ta gjerne nærmere kontakt med oss.