Privatjuss

Vi mener at man blir best i det man gjør mest. Vi behandler derfor ikke alle juridiske fagområder. Like fullt tar vi saker innenfor sentrale deler av privatjussen.

Privatjuss? Vi tilbyr rådgivning og bistand innenfor disse arbeidsområdene:

  • Arv og familie
  • Innfordring- og pengekravsrett
  • Kjøp- og forbrukerkjøpsrett
  • Forvaltningsrett
  • Ekspropriasjonsrett
  • Skjønn
  • Tomtefeste