Tvister kjøp og salg av bolig

Advokatbistand hele veien  

Legalconsult har lang erfaring å gi advokatbistand ved kjøp eller salg av eiendom og har prosedert flere store saker i rettsapparatet, bl.a avklarende dom om megleransvar ved budgivning for Høyesterett, dom om takstansvar for lagmannsrett,  avklarende dom om dimensjonering av parkeringsplasser i lagmannsrett og mangler ved vannkvalitet i boligblokk mv. 

Vi bistår med rådgivning både ved kjøp av ny bolig og bruktbolig

Før avtale

Ved utforming av avtale

Rådgivning etter kjøp

Advokatbistand i retten

Advokat Lillefuhr har vært fagansvarlig i meglerfirma og har hatt langvarig praksis med advokatoppgjør og en del fulle eiendomsmegleroppdrag som har gitt meget nyttig innblikk og kompetanse innen eiendomsmeglerloven og ivaretakelse av kjøper og selger ut fra deres behov.

Behov for advokatbistand ved kjøp og salg av eiendom? Vel møtt til en uforpliktende samtale! Kontakt oss.