BISTAND SAMEIER, BORETTSLAG, SEKSJONSEIERE OG KJØPERE VED PROSJEKTSALG ELLER KJØP AV NY BOLIG, LEILIGHET ETTER BUSTADOPPFØRINGSLOVA

Legalconsult og advokat Lillefuhr bistår boligkjøpere og sameier eller borettslag. Legalconsult har lang erfaring med advokatbistand ved feil og mangler etter bustadoppføringslova og har før en rekke søksmål med lagmannsrettsdommer med positivt utfall for forbrukerne. Noen saker løses også uten søksmål. Legalconsult gir råd og veiledning også før stiftelse av sameier og ved overtakelser. Vår […]

Les mer