Dårlig takstrapport ga snekker rett til prisavslag ved boligkjøp

Legalconsult ved advokat Lillefuhr har bistått kjøper i en sak som ble forlikt med 0,25 mill ved rettsmekling i Trøndelag i oktober 2021. Selger hadde selv ufagmessig utført rehabilitering med etterisolering og ny kledning m.v. Arbeidet var svært mangelfullt og det var verken vindtetting eller musetetting etablert på ordentlig måte. Claims link nektet utbetaling før […]

Les mer

Vil Høyesterett beskytte boligkjøpere og kvaliteten på norske boligbygg – eller koker det bort i kålen??

Høyesteretts dom i feb. 2020 forutsetter at alle ansvarsområder må være besatt i byggesaker slik at norske bolig blir bygget i samsvar med forutsetninger og funksjonskrav. Ansvarlig søker, arkitektbyrå ble dømt til å betale erstatningsvar for unnlatt å oppfylle sine plikter. https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett-sivil/hr-2020-312-a/ Høyesterett sa også i dom hvor OBOS ble dømt i 1997 for omfattende […]

Les mer

Status 2021 – Hva er krav til parkeringsplasser ved boligkjøp? Offentlige funksjonskrav eller har forbrukere krav på bedre p-plasser? – I grensesonen mellom boligkjøperes krav, markedsføring og bygningsmyndighetenes rolle.

Advokat Lillefuhr og Legalconsult bistår boligkunder over hele Norge etter å ha ført sak hvor Frostating lagmannsrett dømte i 2017 at det er funksjonskrav til p-plasser. – omtalt i denne artikkelen i sept. 2019. https://www.tu.no/artikler/kan-du-forvente-a-kunne-apne-alle-dorene-nar-du-kjoper-en-parkeringsplass-nei-mener-utbygger/474781 Sakene avgjøres ut fra kravene til funksjon etter plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter og krav til alminnelig god vare […]

Les mer

Vindmøllekraft rett i sluken sammen med helsefarlig vann – Byggejuks – Hva gjør myndighetene?

Etter smitte av ecolibakterier i Askøy er det i media krevd at stat og kommune må ha fullt fokus på trygt forbruksvann, uten forurensing. Generelt leverer vannverkene vann med meget god kvalitet og lavt bakterieinnhold. Dette innlegget er et varsel om at juks i byggebransjen gir både energisløsing og helsefarlig vann uten at det reageres. […]

Les mer

BISTAND SAMEIER, BORETTSLAG, SEKSJONSEIERE OG KJØPERE VED PROSJEKTSALG ELLER KJØP AV NY BOLIG, LEILIGHET ETTER BUSTADOPPFØRINGSLOVA

Legalconsult og advokat Lillefuhr bistår boligkjøpere og sameier eller borettslag. Legalconsult har lang erfaring med advokatbistand ved feil og mangler etter bustadoppføringslova og har før en rekke søksmål med lagmannsrettsdommer med positivt utfall for forbrukerne. Noen saker løses også uten søksmål. Legalconsult gir råd og veiledning også før stiftelse av sameier og ved overtakelser. Vår […]

Les mer

NY LAGMANNSRETTSDOM OM PARKERINGSBREDDER OG DIMENSJONER

Legalconsult ved advokat Lillefuhr har ført søksmål for 67 seksjoner om parkeringsbredder og dimensjoner manøvreringsfelt/kjørebane. Frostating lagmannsrett avsa dom 12.5.2017 som får en viss betydning da den fastsetter at det er minimumskrav, noe byggesaksmyndigheten i Trondheim kommune har avvist i 2015 og derfor ikke har foretatt ulovlighetsoppfølging. Dommen vil derfor bli retningsgivende mht at forbrukerkjøpere […]

Les mer

JUNGELRÅD FOR SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG VED OVERTAKELSE AV LEILIGHETER OG FELLESOMRÅDER, FELLESAREALER, PARKERING, GARASJER MV.

TVISTER RUNDT FEIL OG MANGLER VED SALG TIL FORBRUKERE I SEKSJONSSAMEIER OG BORETTSLAG KAN FREMSTÅ SOM EN JUNGEL OG DET ER VIKTIG Å TA FORHOLDSREGLER. DET ER MANGE VARIANTER AV ULIK OPPTREDEN FRA UTBYGGER/SELGER SOM KAN MEDFØRE AT SAMEIER, BORETTSLAG OG LEILIGHETSEIERE SOM FORBRUKERE BLIR FRALURT VIKTIGE POSISJONER, AVKLARING AV FEIL OG MANGLER OG MEDFØRER […]

Les mer

Kjøp av nyoppført bolig – ettårsbefaring og reklamasjonsfrister

Ved kjøp av nyoppført bolig kan kjøper og selger/entreprenør kreve at det avholdes en befaring ett år etter overtagelse. Dette er for å gå gjennom boligen for å avdekke om det har oppstått feil og mangler etter overtagelsen. Ved nyoppførte boliger kan det oppstå feil og skader for eksempel som følge av at bygget “setter seg” eller andre feil som oppdages ved bruk av boligen. Det er viktig å være oppmerksom på at krav på feil og skader kan gå tapt før ett årsbefaringen dersom oppdagede feil og mangler ikke er reklamert rettidig. Rettighetene fremgår av bustadoppføringsloven som gir forbrukerne et forholdsvis sterkt vern.

Les mer

Hvilken kvalitet kan du forvente ved kjøp av nyoppført bolig?

Når man kjøper ny bolig kan man normalt forvente at denne er i god stand. Hva som er «god stand» avhenger av en rekke forhold. Som regel oppdages en rekke større eller mindre feil og mangler. Store feil og mangler er selger/entreprenør som regel ansvarlig for. Derimot vil små feil ofte aktualisere et spørsmål om selger/entreprenør kan holdes ansvarlig. Med en rekke av små feil oppstår også et spørsmål om hva en kan forvente av kvalitet på den nyoppførte boligen. Et råd er å engasjere egen takstkyndig i rimelig tid og advokat etter at det er konstatert uenighet.

Les mer