FOR SMALE OG SMÅ PARKERINGSPLASSER?

Legalconsult advokat har for tiden flere saker som går på dimensjonering av p-plasser (bredde, dybde, kjørebane/ manøvreringsareal) En sak står for retten. Generelt sett er vårt inntrykk at en rekke utbyggere har vært lemfeldig med de aktuelle standarder og kravene som tekniske forskrifter i mange år har satt til at det skal fungere og være brukbart. Utbyggeres profittkrav de senere årene kombinert med strenge arealkrav har gjort at p-plassene i noen prosjekter har blitt salderingsposter, og blitt langt dårligere enn norsk standard som har vært 2,5 meter de seneste årene og med nødvendig tillegg for vegger og/eller søyler, samt nødvendig manøveringsareal m.v.  I tilfeller hvor byggeanvisninger er brutt og prosjekteringen har vært tilfeldig – vil det fort medføre at det ikke foreligger reklamasjonsfrist overhodet pga grov uaktsomhet og boligkjøperes krav er i behold om det tas ut rettslige skritt innen foreldelseslovens tilleggsfrist på 1 år fra kunnskap, begrenset oppad til 10 år fra overtakelse.

Vi vil alltid anbefale at det engasjeres sakkyndig for en grundig vurdering og at forutsetninger i reguleringplan og byggesøknad undersøkes – før det fremmes krav. Aktuelle krav kan være pålegg om utbedring og/eller prisavslag eller erstatning.

Det vil være en utfordring for boligkjøpere som har mindre p-plasser enn normert – den dagen de skal selge leilighet med p-plass i parkeringsgarasje som ikke oppfyller standarder som gjaldt på byggetiden.

Legalconsult advokat og advokat Lillefuhr påtar seg oppdrag innen saksfeltet parkeringsplasser og gir råd og veiledning ved forespørsel.