Protector forsikring har valgt å forlike en sak med utbetaling av kr. 900 000,- til Legalconsults og advokat Lillefuhrs kunde i Nordland. Boligen ble solgt for 3,5 mill. Det viser seg at selger solgte boligen i 2021 med de samme alvorlige feil som medførte at tidligere salg i 2014 ble hevet i 2017. Totale utbedringskostnader beløp seg på nær 1,2 mill iht takstrapport. Pga standardhevingsfradrag fant kunden etter vår anbefaling å godta 0,9 mill som minnelig løsning.

Saken viser at det eierskifteforsikringsselskapene har problemer med enkelte uærlige selgere. De omfattende feilene ble på ingen måte avdekket ved tilstandsgradsrapporten før salg. Det var et detektivarbeid av advokat ved innledende arbeid med saken som medførte at de «gamle syndene» ble fullstendig avdekket.

Det var en tilfeldighet at kunden tok advokatbistand i saken mot selgers forsikringsselskap. Kunden tok opprinnelig advokatbistand mot et håndverkerfirma som skulle gjøre en del utbedringer på boligen, men som grovt misligholdt plikter. At det var reklamert til Protector som «pratet bort» kravene kom frem ved en tilfeldighet i innledende advokatsamtale.

Jungelrådet er at boligkjøpere har all grunn til å gjøre nødvendige undersøkelser før kjøp av bolig, selv hvor det foreligger en takstrapport iht ny forskrift om trygt boligkjøp. Oppstår tvist så søk kompetent advokatbistand.

Advokat Lillefuhr bistår boligkunder i Norge hvis problemer oppstår ved boligsalg. Moderne kommunikasjon gjør det enkelt å få kompetent advokatbistand ved nybolig eller bruktbolig.