Status – Hva er for små parkeringsplasser? Brudd på funksjonskrav og ikke brukbare, men ivaretar utbyggeres økonomi ? – I grensesonen mellom boligkjøperes krav, markedsføring og bygningsmyndighetenes rolle.

Advokat Lillefuhr og Legalconsult bistår boligkunder over hele Norge etter å ha ført sak hvor Frostating lagmannsrett dømte i 2017 at det er funksjonskrav til p-plasser. – omtalt i denne artikkelen i sept. 2019. https://www.tu.no/artikler/kan-du-forvente-a-kunne-apne-alle-dorene-nar-du-kjoper-en-parkeringsplass-nei-mener-utbygger/474781

Selv om SINTEF’s nasjonale prosjekteringsanalyse har økt bredden til 2,50 meter og 2,80 ved vegg eller søyler som hindrer døråpning og forutsetter at en skal komme seg forbi andre søyler viser kommuners praksis at funksjonskrav i tekniske forskrifter om at alternativ løsninger til SINTEF skal være dokumentert brukbare, – ikke følges. Resultatet er smalere døråpning og plassering av søyler ved biler som ikke er iht fysiske lover og krav til at p-plasser skal være tilgjengelige for alle og universelle. Det er en rekke utfordringer i dette saksfeltet. Et viktig spørsmål er om bygningslovgivningens krav skal følges ved byggetillatelser og ferdigattester og om kommunene skal forfølge ulovligheter, eller er funksjonskravene for manøvrering, døråpning og evakuering mellom bil og søyler eller ved vegger er fleksible og må tilpasses boligbransjens behov. Et viktig spørsmål er om det er tilstrekkelig å opplyse til forbrukerne og markedsføre med at det bygges smalere og alternativt til SINTEF’s minimumsanbefalinger. Markedsrådet har sommer 2020 sagt at det er OK selv om funksjonskravene ikke er verifisert slik Direktoratet for byggkvalitets preaksepterte ytelser (veileder til TEK) forutsetter i forskriftenes § 2-1). https://www.tu.no/artikler/kan-denne-tegningen-vaere-grunnlag-for-parkeringsplass-reklame-slik-endte-krangelen-mellom-kjoper-og-utbygger/493986

Legalconsult advokat og advokat Elling André Lillefuhr arbeider mye innen dette saksfeltet. Vi tror at boligbransjen gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å satse på at at er tilstrekkelig å informere forbrukerkjøpere om at p-plasser er smale eller har avvik fra nasjonale funksjonsnormer. Bygningsloven forutsetter at de også skal fungere både ved innflytting og om 50 år. Ulovlighetsoppfølging mot aktørene i byggesaken kan som kjent igangsettes inntil 5 år etter ferdigattest er vedtatt. Og etter den tid er det sameiet/borettslaget som har ansvar for at bygg er lovlige. Det vil altså være en dristig strategi. Pågående søksmål og saker om klager på ferdigattester m.v. hos ulike statlige fylkesmannsembeter vil forhåpentligvis gi en avklaring. Høyesterett og lagmannsretter har de siste månedene gjort det klart at det er viktig at norske byggeregler følges slik at norske bygg fungerer som forutsatt av myndighetene. Det bør tas på alvor også når det gjelde krav til parkeringsplasser som skal kunne brukes av alle i boliger med krav om heis!

Det er et spennende område av forbrukerjusen å arbeide med fremover.

Elling André Lillefuhr,

advokat