Har du en krevende sak og trenger tett oppfølging – Velkommen til Legalconsult advokat AS.

Vi fokuserer på å skape gode relasjoner med våre kunder. Med gode relasjoner skapes også et godt tillitsforhold. Gjennom tillit, tett samarbeid og god oppfølging skaper dette merverdi for våre kunder. Hos Legalconsult advokat AS vil du få en uavhengig vurdering og oppfølging av din sak som vil gir forutsetninger for et godt sluttresultat.

Ta kontakt med advokat Elling Andre Lillefuhr for en nærmere analyse av hva Legalconsult kan gjøre for deg eller din virksomhet.